Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista PRAVA STVAR- Koalicija Nastavljamo domaćinski za Šavnik/ Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate Crne Gore