Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora-izborna lista DEMOKRATE-UJEDINJENA CRNA GORA-EVROPA SAD-IDEMO LJUDI!