Odluka o imenovanju OIK Šavnik 9.11.2018.godine i Izmjena Odluka o imenovanju OIK Šavnik 10.7.2020.godine