Koalicija Socijalistička narodna partija – Demokratski front