Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista DEMOKRATE-UJEDINJENA CRNA GORA-EVROPA SAD-IDEMO LJUDI!

13/11/2022

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju biračkog odbora za izbor odbornika u SO Šavnik

12/11/2022

Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista PRAVA STVAR- Koalicija Nastavljamo domaćinski za Šavnik/ Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate Crne Gore

12/11/2022

Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/ Koalicija “Za budućnost Šavnika”-SNP-NSD-DNP

12/11/2022

Rješenja o imenovanju Biračkih odbora za izbor odbornika u SO Šavnik

12/11/2022

Odluka o ponavljanju izbora za izbor odbornika u SO Šavnik na biračkom mjestu broj 14 Kafana u Kruševicama

11/11/2022

Rješenje o usvajanju prigovora-biračko mjesto broj 1 Sala SO Šavnik

11/11/2022

Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista DEMOKRATE-UJEDINJENA CRNA GORA-EVROPA SAD-IDEMO LJUDI!

05/11/2022

Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista PRAVA STVAR-Koalicija Nastavljamo domaćinski za Šavnik-Demokratska partija socijalista Crne Gore, Socijaldemokrate Crne Gore

05/11/2022

Zaključak o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav biračkih odbora/izborna lista Koalicija “Za budućnost Šavnika”-SNP-NSD-DNP

05/11/2022